Hệ thống XLNT Bệnh viện Thạch Thất

Hệ thống XLNT Bệnh viện Thạch Thất

03/09/2017 11:21:27 / Đăng bởi Đỗ Thanh Thủy / (0) Bình luận

Công trình: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị hệ thống XLNT

Địa điểm: Bệnh viện Thạch Thất - Hà Tây

Trạm xử lý nước thải tại Bệnh viện Thạch Thất - Hà Tây

Lắp đặt thiết bị trạm XLNT

Hệ thống pha hóa chất

Đào tạo, hướng dẫn vận hành trạm XLNT

Gửi bình luận: