Chế tạo, lắp đặt thiết bị Trạm XLNT Khu Đoài Loái

Chế tạo, lắp đặt thiết bị Trạm XLNT Khu Đoài Loái

11/18/2016 20:13:00 / Đăng bởi Đỗ Thanh Thủy / (0) Bình luận

Công trình: Chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị Khu Đoài Loái

Địa điểm: Phường Đồng Xuân - Vĩnh Phúc

Chế tạo thiết bị

Lắp đặt thiết bị

 

Gửi bình luận: